British Levant 1905 24pi on 5s Brt Carmine SG12 V.F.U

British Levant 1905 24pi on 5s Brt Carmine SG12 V.F.U

British Levant 1905 2d Grey-Green & Carmine-Red SGL4 V.F.U

British Levant 1905 2d Grey-Green & Carmine-Red SGL4 V.F.U

British Levant 1913 30pa on 1 1/2d Red-Brown SG35 V.F.U

British Levant 1913 30pa on 1 1/2d Red-Brown SG35 V.F.U

£7.00
Availability: Out of stock
SKU
NK-1707-1638-157

British Levant 1913 30pa on 1 1/2d Red-Brown SG35 V.F.U

More Information
TypeSingle
Stamp EraGeorge V (1910-1936)
ConditionUsed
GradeVF = Very Fine
Year of Issue1913